Val till kommunfullmäktige i Huddinge - Ålder och kön - Hammartorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hammartorp 1416 27,6% 34,4% 18,4% 19,6% 4,4% 49,0% 51,0% 9,5%  
Summa 1416 27,6% 34,4% 18,4% 19,6% 4,4% 49,0% 51,0% 9,5%

http://www.val.se