Val till kommunfullmäktige i Huddinge - Ålder och kön - Trångsund centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Trångsund centrum 1523 20,9% 31,9% 20,6% 26,7% 4,3% 47,5% 52,5% 9,8%  
Summa 1523 20,9% 31,9% 20,6% 26,7% 4,3% 47,5% 52,5% 9,8%

http://www.val.se