Val till kommunfullmäktige i Huddinge - Ålder och kön - Västra Skogås norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Skogås norra 1398 21,3% 32,3% 19,4% 27,0% 3,9% 49,6% 50,4% 16,2%  
Summa 1398 21,3% 32,3% 19,4% 27,0% 3,9% 49,6% 50,4% 16,2%

http://www.val.se