Val till kommunfullmäktige i Huddinge - Ålder och kön - Västra Skogås södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Skogås södra 955 21,7% 31,8% 19,9% 26,6% 6,1% 46,3% 53,7% 14,5%  
Summa 955 21,7% 31,8% 19,9% 26,6% 6,1% 46,3% 53,7% 14,5%

http://www.val.se