Val till kommunfullmäktige i Huddinge - Ålder och kön - Östra Skogås norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Skogås norra 1512 23,0% 37,0% 30,0% 10,1% 10,5% 49,2% 50,8% 7,7%  
Summa 1512 23,0% 37,0% 30,0% 10,1% 10,5% 49,2% 50,8% 7,7%

http://www.val.se