Val till kommunfullmäktige i Huddinge - Ålder och kön - Östra Skogås södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Skogås södra 1489 20,6% 36,2% 29,5% 13,8% 8,3% 49,8% 50,2% 9,6%  
Summa 1489 20,6% 36,2% 29,5% 13,8% 8,3% 49,8% 50,2% 9,6%

http://www.val.se