Val till kommunfullmäktige i Huddinge - Ålder och kön - Sjöängen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sjöängen 977 15,6% 53,9% 24,8% 5,7% 9,9% 50,6% 49,4% 5,4%  
Summa 977 15,6% 53,9% 24,8% 5,7% 9,9% 50,6% 49,4% 5,4%

http://www.val.se