Val till kommunfullmäktige i Huddinge - Ålder och kön - Vårby gård östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vårby gård östra 1960 21,7% 38,9% 23,9% 15,5% 6,3% 50,0% 50,0% 20,4%  
Summa 1960 21,7% 38,9% 23,9% 15,5% 6,3% 50,0% 50,0% 20,4%

http://www.val.se