Val till kommunfullmäktige i Huddinge - Ålder och kön - Grantorp östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Grantorp östra 1587 30,1% 38,1% 21,4% 10,5% 6,6% 51,7% 48,3% 32,9%  
Summa 1587 30,1% 38,1% 21,4% 10,5% 6,6% 51,7% 48,3% 32,9%

http://www.val.se