Val till kommunfullmäktige i Salem - Ålder och kön - 1 Rönninge norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
1 Rönninge norra 1509 15,2% 38,4% 25,8% 20,7% 7,8% 51,2% 48,8% 5,0%  
Summa 1509 15,2% 38,4% 25,8% 20,7% 7,8% 51,2% 48,8% 5,0%

http://www.val.se