Val till kommunfullmäktige i Salem - Ålder och kön - 3 Salem västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
3 Salem västra 1412 17,1% 38,9% 18,9% 25,1% 7,6% 49,6% 50,4% 5,7%  
Summa 1412 17,1% 38,9% 18,9% 25,1% 7,6% 49,6% 50,4% 5,7%

http://www.val.se