Val till kommunfullmäktige i Salem - Ålder och kön - 4 Salems centrum med omnejd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
4 Salems centrum med omnejd 1444 15,2% 28,8% 15,2% 40,9% 5,7% 44,9% 55,1% 6,6%  
Summa 1444 15,2% 28,8% 15,2% 40,9% 5,7% 44,9% 55,1% 6,6%

http://www.val.se