Val till kommunfullmäktige i Salem - Ålder och kön - 5 Salem norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
5 Salem norra 1310 20,1% 34,4% 20,8% 24,8% 9,6% 49,8% 50,2% 5,6%  
Summa 1310 20,1% 34,4% 20,8% 24,8% 9,6% 49,8% 50,2% 5,6%

http://www.val.se