Val till kommunfullmäktige i Salem - Ålder och kön - 7 Salem södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
7 Salem södra 1552 23,7% 40,5% 18,2% 17,5% 8,4% 49,7% 50,3% 13,0%  
Summa 1552 23,7% 40,5% 18,2% 17,5% 8,4% 49,7% 50,3% 13,0%

http://www.val.se