Val till kommunfullmäktige i Salem - Ålder och kön - 8 Salem östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
8 Salem östra 1484 25,4% 45,8% 17,4% 11,4% 5,9% 48,7% 51,3% 9,6%  
Summa 1484 25,4% 45,8% 17,4% 11,4% 5,9% 48,7% 51,3% 9,6%

http://www.val.se