Val till kommunfullmäktige i Täby - Ålder och kön - Täby 1 Täby kyrkby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Täby 1 Täby kyrkby 1248 16,1% 38,2% 28,1% 17,5% 8,0% 51,5% 48,5% 5,4%  
Summa 1248 16,1% 38,2% 28,1% 17,5% 8,0% 51,5% 48,5% 5,4%

http://www.val.se