Val till kommunfullmäktige i Täby - Ålder och kön - Täby 3 Byle

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Täby 3 Byle 1395 12,7% 55,2% 22,5% 9,6% 7,0% 51,2% 48,8% 5,9%  
Summa 1395 12,7% 55,2% 22,5% 9,6% 7,0% 51,2% 48,8% 5,9%

http://www.val.se