Val till kommunfullmäktige i Täby - Ålder och kön - Täby 4 Midgård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Täby 4 Midgård 1625 16,2% 38,6% 20,7% 24,4% 6,6% 48,1% 51,9% 6,4%  
Summa 1625 16,2% 38,6% 20,7% 24,4% 6,6% 48,1% 51,9% 6,4%

http://www.val.se