Val till kommunfullmäktige i Täby - Ålder och kön - Täby 5 Vallatorp Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Täby 5 Vallatorp Södra 1310 15,3% 39,3% 25,4% 20,0% 8,4% 52,2% 47,8% 7,4%  
Summa 1310 15,3% 39,3% 25,4% 20,0% 8,4% 52,2% 47,8% 7,4%

http://www.val.se