Val till kommunfullmäktige i Täby - Ålder och kön - Täby 6 Vallatorp Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Täby 6 Vallatorp Norra 1264 13,0% 48,2% 20,0% 18,8% 5,4% 49,8% 50,2% 5,8%  
Summa 1264 13,0% 48,2% 20,0% 18,8% 5,4% 49,8% 50,2% 5,8%

http://www.val.se