Val till kommunfullmäktige i Täby - Ålder och kön - Täby 10 Milsten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Täby 10 Milsten 1619 13,5% 41,6% 25,7% 19,3% 8,1% 49,7% 50,3% 3,8%  
Summa 1619 13,5% 41,6% 25,7% 19,3% 8,1% 49,7% 50,3% 3,8%

http://www.val.se