Val till kommunfullmäktige i Täby - Ålder och kön - Täby 13 S Skarpäng

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Täby 13 S Skarpäng 1194 15,8% 37,4% 32,8% 13,9% 8,3% 52,5% 47,5% 4,5%  
Summa 1194 15,8% 37,4% 32,8% 13,9% 8,3% 52,5% 47,5% 4,5%

http://www.val.se