Val till kommunfullmäktige i Täby - Ålder och kön - Täby 16 S Ellagård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Täby 16 S Ellagård 901 15,3% 36,6% 23,3% 24,8% 6,7% 51,3% 48,7% 5,0%  
Summa 901 15,3% 36,6% 23,3% 24,8% 6,7% 51,3% 48,7% 5,0%

http://www.val.se