Val till kommunfullmäktige i Täby - Ålder och kön - Täby 17 Täby centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Täby 17 Täby centrum 1724 14,3% 15,5% 11,6% 58,6% 2,6% 43,1% 56,9% 5,9%  
Summa 1724 14,3% 15,5% 11,6% 58,6% 2,6% 43,1% 56,9% 5,9%

http://www.val.se