Val till kommunfullmäktige i Täby - Ålder och kön - Täby 19 Roslags Näsby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Täby 19 Roslags Näsby 1563 24,6% 35,5% 21,2% 18,7% 6,4% 49,6% 50,4% 8,3%  
Summa 1563 24,6% 35,5% 21,2% 18,7% 6,4% 49,6% 50,4% 8,3%

http://www.val.se