Val till kommunfullmäktige i Täby - Ålder och kön - Täby 20 NÖ Täby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Täby 20 NÖ Täby 872 20,0% 41,3% 30,0% 8,7% 10,3% 51,6% 48,4% 5,8%  
Summa 872 20,0% 41,3% 30,0% 8,7% 10,3% 51,6% 48,4% 5,8%

http://www.val.se