Val till kommunfullmäktige i Täby - Ålder och kön - Täby 21 N.Gribbylund, Löttingelund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Täby 21 N.Gribbylund, Löttingelund 1050 16,8% 43,0% 26,2% 14,0% 9,8% 47,6% 52,4% 4,1%  
Summa 1050 16,8% 43,0% 26,2% 14,0% 9,8% 47,6% 52,4% 4,1%

http://www.val.se