Val till kommunfullmäktige i Täby - Ålder och kön - Täby 22 V Gribbylund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Täby 22 V Gribbylund 1659 15,7% 47,3% 26,5% 10,5% 7,2% 50,0% 50,0% 6,4%  
Summa 1659 15,7% 47,3% 26,5% 10,5% 7,2% 50,0% 50,0% 6,4%

http://www.val.se