Val till kommunfullmäktige i Täby - Ålder och kön - Täby 23 Gribbylunds centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Täby 23 Gribbylunds centrum 1187 20,5% 33,8% 22,1% 23,7% 5,9% 44,5% 55,5% 12,2%  
Summa 1187 20,5% 33,8% 22,1% 23,7% 5,9% 44,5% 55,5% 12,2%

http://www.val.se