Val till kommunfullmäktige i Täby - Ålder och kön - Täby 24 Marknadsvägen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Täby 24 Marknadsvägen 1427 19,3% 30,7% 20,1% 29,9% 7,6% 45,7% 54,3% 6,7%  
Summa 1427 19,3% 30,7% 20,1% 29,9% 7,6% 45,7% 54,3% 6,7%

http://www.val.se