Val till kommunfullmäktige i Täby - Ålder och kön - Täby 25 S Gribbylund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Täby 25 S Gribbylund 1505 15,7% 32,8% 27,8% 23,7% 8,1% 51,9% 48,1% 3,9%  
Summa 1505 15,7% 32,8% 27,8% 23,7% 8,1% 51,9% 48,1% 3,9%

http://www.val.se