Val till kommunfullmäktige i Täby - Ålder och kön - Täby 27 Norra Grindtorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Täby 27 Norra Grindtorp 1253 19,0% 23,1% 18,8% 39,2% 3,1% 46,5% 53,5% 7,4%  
Summa 1253 19,0% 23,1% 18,8% 39,2% 3,1% 46,5% 53,5% 7,4%

http://www.val.se