Val till kommunfullmäktige i Täby - Ålder och kön - Täby 30 N Hägernäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Täby 30 N Hägernäs 1649 24,3% 27,7% 19,6% 28,4% 4,8% 48,7% 51,3% 8,8%  
Summa 1649 24,3% 27,7% 19,6% 28,4% 4,8% 48,7% 51,3% 8,8%

http://www.val.se