Val till kommunfullmäktige i Täby - Ålder och kön - Täby 33 S Näsbypark

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Täby 33 S Näsbypark 999 11,7% 42,6% 20,2% 25,4% 5,2% 48,6% 51,4% 5,3%  
Summa 999 11,7% 42,6% 20,2% 25,4% 5,2% 48,6% 51,4% 5,3%

http://www.val.se