Val till kommunfullmäktige i Täby - Ålder och kön - Täby 34 Näsbyparks centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Täby 34 Näsbyparks centrum 1525 13,8% 16,7% 15,1% 54,5% 2,4% 42,6% 57,4% 5,0%  
Summa 1525 13,8% 16,7% 15,1% 54,5% 2,4% 42,6% 57,4% 5,0%

http://www.val.se