Val till kommunfullmäktige i Täby - Ålder och kön - Täby 35 Ö Näsbypark

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Täby 35 Ö Näsbypark 1295 15,9% 37,6% 25,3% 21,2% 8,8% 50,0% 50,0% 6,5%  
Summa 1295 15,9% 37,6% 25,3% 21,2% 8,8% 50,0% 50,0% 6,5%

http://www.val.se