Val till kommunfullmäktige i Täby - Ålder och kön - Täby 37 S Hägernäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Täby 37 S Hägernäs 1898 17,6% 30,7% 24,6% 27,1% 5,4% 49,4% 50,6% 10,5%  
Summa 1898 17,6% 30,7% 24,6% 27,1% 5,4% 49,4% 50,6% 10,5%

http://www.val.se