Val till kommunfullmäktige i Danderyd - Ålder och kön - Gamla Enebyberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gamla Enebyberg 1196 14,8% 43,1% 24,1% 18,1% 7,9% 50,6% 49,4% 4,4%  
Summa 1196 14,8% 43,1% 24,1% 18,1% 7,9% 50,6% 49,4% 4,4%

http://www.val.se