Val till kommunfullmäktige i Danderyd - Ålder och kön - Sätra Äng

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sätra Äng 1168 17,6% 35,7% 26,5% 20,2% 7,2% 50,1% 49,9% 5,8%  
Summa 1168 17,6% 35,7% 26,5% 20,2% 7,2% 50,1% 49,9% 5,8%

http://www.val.se