Val till kommunfullmäktige i Danderyd - Ålder och kön - Kevinge-Mörbyskogen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kevinge-Mörbyskogen 1151 19,0% 23,6% 18,8% 38,6% 3,4% 43,3% 56,7% 6,7%  
Summa 1151 19,0% 23,6% 18,8% 38,6% 3,4% 43,3% 56,7% 6,7%

http://www.val.se