Val till kommunfullmäktige i Danderyd - Ålder och kön - Berga-Rinkeby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Berga-Rinkeby 1343 18,2% 37,2% 24,2% 20,3% 7,4% 48,8% 51,2% 9,5%  
Summa 1343 18,2% 37,2% 24,2% 20,3% 7,4% 48,8% 51,2% 9,5%

http://www.val.se