Val till kommunfullmäktige i Danderyd - Ålder och kön - Mörby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mörby 909 17,1% 20,5% 18,5% 44,0% 3,1% 45,1% 54,9% 6,3%  
Summa 909 17,1% 20,5% 18,5% 44,0% 3,1% 45,1% 54,9% 6,3%

http://www.val.se