Val till kommunfullmäktige i Danderyd - Ålder och kön - Nora

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nora 1236 18,4% 36,6% 25,7% 19,3% 10,8% 50,2% 49,8% 4,6%  
Summa 1236 18,4% 36,6% 25,7% 19,3% 10,8% 50,2% 49,8% 4,6%

http://www.val.se