Val till kommunfullmäktige i Danderyd - Ålder och kön - Norra Djursholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Djursholm 1264 17,5% 30,4% 24,1% 28,1% 7,4% 46,9% 53,1% 8,1%  
Summa 1264 17,5% 30,4% 24,1% 28,1% 7,4% 46,9% 53,1% 8,1%

http://www.val.se