Val till kommunfullmäktige i Danderyd - Ålder och kön - Mellersta Djursholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mellersta Djursholm 1026 13,1% 25,9% 20,5% 40,5% 6,3% 45,8% 54,2% 6,3%  
Summa 1026 13,1% 25,9% 20,5% 40,5% 6,3% 45,8% 54,2% 6,3%

http://www.val.se