Val till kommunfullmäktige i Danderyd - Ålder och kön - Långängen-Tranholmen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Långängen-Tranholmen 1206 16,1% 38,9% 25,0% 20,0% 9,4% 49,3% 50,7% 8,9%  
Summa 1206 16,1% 38,9% 25,0% 20,0% 9,4% 49,3% 50,7% 8,9%

http://www.val.se