Val till kommunfullmäktige i Danderyd - Ålder och kön - Södra Djursholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södra Djursholm 982 18,1% 34,0% 26,1% 21,8% 10,8% 49,9% 50,1% 4,8%  
Summa 982 18,1% 34,0% 26,1% 21,8% 10,8% 49,9% 50,1% 4,8%

http://www.val.se