Val till kommunfullmäktige i Danderyd - Ålder och kön - Djursholms Ösby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Djursholms Ösby 1102 18,3% 32,7% 25,6% 23,4% 9,3% 47,6% 52,4% 6,8%  
Summa 1102 18,3% 32,7% 25,6% 23,4% 9,3% 47,6% 52,4% 6,8%

http://www.val.se