Val till kommunfullmäktige i Danderyd - Ålder och kön - Västra Enebyberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Enebyberg 1372 12,5% 28,9% 21,0% 37,5% 6,6% 47,4% 52,6% 3,2%  
Summa 1372 12,5% 28,9% 21,0% 37,5% 6,6% 47,4% 52,6% 3,2%

http://www.val.se