Val till kommunfullmäktige i Sollentuna - Ålder och kön - 52 Södra Häggvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
52 Södra Häggvik 1470 17,3% 34,1% 21,6% 26,9% 6,3% 46,6% 53,4% 7,2%  
Summa 1470 17,3% 34,1% 21,6% 26,9% 6,3% 46,6% 53,4% 7,2%

http://www.val.se